Hva er Digital Markedsføring? En introduksjon for nybegynnere

Selv om det kan være vanskelig å holde følge med ulike trender innen digital markedsføring, har en helhetlig strategi blitt helt essensielt for å oppnå suksess. Dette skyldes spesielt endringer i hvordan vi tilnærmer oss kunder i det digitale rom, men også hvordan kunders mottakelighet for markedsføring har endret seg.  Vi skal derfor se nærmere […]

Les mer