wave shape

Hva er Digital Markedsføring? En introduksjon for nybegynnere

Selv om det kan være vanskelig å holde følge med ulike trender innen digital markedsføring, har en helhetlig strategi blitt helt essensielt for å oppnå suksess. Dette skyldes spesielt endringer i hvordan vi tilnærmer oss kunder i det digitale rom, men også hvordan kunders mottakelighet for markedsføring har endret seg. 

Vi skal derfor se nærmere på hva digital markedsføring er, samt hvilke trender du bør kjenne til. Hvordan man skal tilpasse et budskap til ulike plattformer har nemlig blitt en viktig oppgave innen markedsføring, så her gjelder det å følge med på trendene. Dette er spesielt viktig for små- og mellomstore bedrifter da man ofte har et mindre markedsføringsbudsjett. 

Hva er digital markedsføring?

Kort fortalt er digital markedsføring bruken av ulike digitale kanaler for å fremme bedriftens budskap eller produkter. Under denne relativt brede betegnelsen finner vi eksempelvis søkemotorer (Google), Sosiale medier og e-post. Det disse plattformene har til felles er at bedriften har direkte kontakt med eksisterende og potensielle kunder. 

En god strategi for digital markedsføring kan dermed styrke synligheten til bedriften på nett, noe som langsiktig vil gi positive utslag på bunnlinjen. Imidlertid finnes det en rekke ulike kanaler å velge fra, og vi skal se nærmere på noen av de viktigste trendene akkurat nå.

Hvilke kanaler bør du velge for din bedrift?

En utfordring med det digitale landskapet er at det stadig endrer seg. Det dukker opp nye plattformer, forbrukervaner endres og teknologien utvikles. Dermed kan det være vanskelig å vite hvor man bør rette fokuset sitt, men her kan vi tilby en hjelpende hånd. For selv om plattformene stadig endres, er formatet gjerne det samme. Vi skal derfor se nærmere på noen trender og hvordan dette kan hjelpe din bedrift med digital markedsføring. 

1. Videomarkedsføring

Det er ingen hemmelighet at forbrukere ønsker et lett fordøyelig budskap, og da er det lite som kan måle seg med video. Gode eksempler på dette er hvordan merkevarer i dag bruker TikTok og Instagram Reels til å fremme sine produkter. En fordel med dette er at sosiale plattformer raskt sprer seg over landegrenser, noe som kan gi økt eksponering mot potensielle kunder. 

Her kan samarbeid med influensere og personligheter styrke merkevaren, men dette byr også på fallgruver. Det vil derfor være anbefalt å finne et digitalt markedsføringsbyrå som kan skreddersy budskapet for ulike plattformer. Dette vil sørge for at passende influencere tilføres kampanjen slik at den får et ønsket utfall. 

2. Nisjemarkedsføring

En fordel med internett er at du enkelt kan tilpasse budskapet til den aktuelle mottakergruppen. Nisjemarkedsføring kan derfor være en god strategi for selskaper med et smalt utvalg tjenester eller produkter. Ved å skreddersy budskapet ditt kan det tilføre økt verdi for den ønskede kundegruppen, noe som også øker sannsynligheten for et positivt utfall. 

Spesielt for små selskaper som ønsker å etablere markedsandeler vil nisjemarkedsføring være et godt utgangspunkt. Høyt fokus på en nisje vil tillatte virksomheten å posisjonere seg som en ekspert på området, noe som over tid vil bygge en lojal kundebase. En dominerende markedsandel i en nisje vil også tillatte økte priser basert på tillit mellom kunde og merkevare. 

En slik strategi vil også gjøre det enklere å velge plattformer, da man kan ta utgangspunkt i plattformer der den ønskede kundegruppen har høyest tilstedeværelse. Dette kan være ulike sosiale medier, nisjeblogger og ved bruk av etablere influencere. Det kan også være en idé å styrke virksomhetens egen nettside, slik at denne i seg selv blir et møtepunkt for nisjen. 

3. eCommerce plattformer

Selv om de fleste tenker på sosiale medier og SEO når de snakker om digital markedsføring, har eCommerce plattformer blitt en stadig viktigere flate. Dette gjelder spesielt små- og mellomstore bedrifter som selger fysiske produkter gjennom tradisjonelle salgskanaler. Her har eCommerce plattformer åpnet en dør for enkel tilstedeværelse på nett. 

Spesielt gjennom integrasjon til sosiale medier har plattformer som WooCommerce og Shopify økt kraftig i popularitet hos små forhandlere. Dette er plattformer som lar bedriften selge produkter på tvers av ulike kanaler, samtidig som de kan etablere merkevaren på nett. Slike plattformer har derfor blitt en viktig del av den digitale markedsføring, og det er lite som antyder at denne trenden vil stanse med det første. 

4. Mobil markedsføring 

I dag utgjør trafikk fra smarttelefoner over halvparten av trafikken på nett, noe som har gjort at markedsføring rettet mot nettopp små enheter blir stadig viktigere. Disse inkluderer SMS markedsføring, annonser i ulike applikasjoner, sosiale medier og geo-basert markedsføring. Imidlertid er det også viktig å huske at nettsiden din er en viktig del av dette punktet. 

Ettersom mer enn 61% av trafikken kommer fra håndholdte enheter (nettbrett og smarttelefoner) er det viktig med en responsiv nettside. Virksomheten bør derfor sørge for at nettsiden er brukervennlig på tvers av ulike enheter, og deretter bruke den aktivt som en del av markedsføringen rettet mot mobile enheter. 

5. Automasjon av markedsføringen

Undersøkelser viser at kunder ofte må presenteres med et budskap 2-3 ganger før de tar en endelig avgjørelse, noe som gjør automasjon stadig viktigere. Tidligere måtte en kunderepresentant gjøre denne jobben selv, men ved hjelp av automasjon kan dette nå effektiviseres. Her har plattformer som HubSpot, eMarketeer og SalesForce kommet inn som viktige verktøy. 

Ved å planlegge en brukerferd (funnel) som bygger på automatiserte e-poster kan virksomheten følge opp leads på en effektiv måte. Dette kan være gjennom nyhetsbrev, AI-bots på hjemmesiden eller landingssider med belønning (freebies). 

Oppsummering

Digital markedsføring og tilstedeværelse på nett blir stadig viktigere for små- og mellomstore virksomheter, men mange vet ikke hvor de bør begynne. Vi har derfor sett på noen av de mest populære kanalene, samt hvordan tilpasset innhold kan bidra til å styrke merkevaren til virksomheten. Samtidig vil det være viktig å være klar over at det digitale landskapet stadig endres, men at dette sjeldent påvirker formatet vi arbeider i.

Et godt eksempel på dette er hvordan videomarkedsføring har blitt essensielt for mange virksomheter. Selv om brukerne kan migrere fra Instagram til TikTok, eller fra Facebook til Twitter – kan det samme formatet benyttes. Imidlertid krever denne nye tilnærmingen til markedsføring at man har et solid fundament, slik at kundene ikke opplever en sviktende synlighet underveis.