wave shape

SEM

SEM står for Search Engine Marketing og kan defineres som betalt plassering foran et publikum. Google Ads er den største platformen for SEM og er kort forklart betalte søkeord.

Det å søke på Google er noe som har blitt svært vanlig når man leter etter et produkt eller tjeneste. Google Ads gir deg mulighet til å komme helt øverst på Google med de søkeordene du selv ønsker. Dette er en god måte å få synlighet på den søkemotoren som er mest brukt i hele verden. Det finnes også lignende tjenester i andre søkemotorer, men Google er det mest populære alternativet da dette er den største søkemotoren. Hvor mange annonser som kommer opp på søkeordene du bruker vil variere ut ifra hvor mange andre som bruker de samme søkeordene.

En av grunnene til at Google Ads har blitt så populært er at man velger hvor mye man selv ønsker å bruke. Forskjellige søkeord har forskjellige priser, og du kan i tillegg velge et budsjett. Dette vil si at du kan sette et tak på hvor mye du ønsker å bruke hver dag slik at du har full kontroll. Prisen på søkeord vil variere basert på hvilken budstrategi du velger. Hvilken strategi som er den beste vil bli valgt basert på hva du ønsker å få ut av kampanjen. dette hjelper vi deg med. Vi gjør også en søkeordsanalyse slik at man vet hva som faktisk blir søkt på. Det er for eksempel lite gunstig å kjøpe ord som ingen søker på. Dette er også en av grunnene til at det er lurt å gi jobben til noen som har lang erfaring og høy kompetanse med Google Ads. 

Du har også mulighet til å velge hvem som skal se annonsene dine. Dette er for eksempel kjønn eller alder, men du har en rekke forskjellige valg. Dersom du allerede har en målgruppe for ditt produkt eller tjeneste blir jobben med å velge publikum enklere. Hvis du ikke har dette kan vi analysere hva slags personer som søker på hva slags søkeord. Det skal sies at det ikke alltid er slik at Google har all informasjon om alle brukere, så det vil alltid være en del ukjente. Vi gjør også en analyse og ser hvilke enheter din annonse burde vises på mest. Det er nemlig slik at noen søkeord er dominert av søk på mobil, mens andre er dominert av søk på PC. 

Det å sette opp en Google Ads kampanje er noe som er relativt enkelt og som ved første blikk kan virke som noe man burde gjøre selv. Det er på den andre siden slik at det er en rekke forskjellige faktorer som spiller inn. For det første er det en rekke analyser som blir utført før man setter i gang kampanjen. Dette blir gjort ved hjelp av forskjellige verktøy som gir data. Når man har startet kampanjen, er det også nødvendig å analysere underveis for å se om kampanjen går som den skal. Da ser man for eksempel på hvor mange av de som trykker på annonsen som faktisk blir kunder.